Systemisch & Contextueel Counselor Plus

                in samenwerking met 


 

Systemisch & Contextueel Counselor Plus ©

Vervolgopleiding

Deze opleiding is een aanvulling op de tweejarige counseling opleiding die je reeds volgde bij  een BVRGS erkend opleidingsinstituut. We bouwen verder op de basis die je al verworven hebt. We diepen thema’s uit verschillende modellen verder uit en scherpen vaardigheden en attitudes verder aan. De opleiding is praktijkgericht en bouwt verder op wat reeds aanwezig is in de groep. Hoewel enkele thema’s en vaardigheden uit de basisopleiding opnieuw op het programma staan gaat het niet om herhaling maar om verdere verdieping en training. Tot het systemisch of contextueel werken jouw tweede ik is geworden. De opleiding is opgebouwd volgens het beproefde recept met theoretisch-technische kaders, persoonlijk proces en supervisie. Na deze opleiding heb je jouw inzicht in verschillende modellen verrijkt, heb je beter zicht op jouw krachten in de werkrelatie en heb je jouw repertorium aan vaardigheden uitgebreid.

Dit programma wordt voorlopig niet georganiseerd

Programma

Mijn identiteit als counselor.

Waarin verschilt counseling van psychotherapie, en van maatschappelijk of orthopedagogisch werk? Wat is het verschil met coaching? Wanneer moet ik verwijzen? Deontologie en ethische dilemma’s.


De werkrelatie.

De werkrelatie is het voornaamste instrument van de counselor. Uit onderzoek blijkt dat een positieve ervaring van de relatie door de cliënt een goede indicatie geeft voor het slagen van de begeleiding. Hoe combineer ik het functionele aspect, overdracht en tegenoverdracht met het dialogisch werken in deze relatie?


Contextueel en systemisch werken

Uit onderzoek blijkt dat de kansen op slagen vooral worden beïnvloed door cliëntfactoren. We maken zorgvuldig onderscheid tussen feiten en verhalen over de feiten. We vullen het beeld aan met elementen uit de verschillende modellen: gehechtheid en EFT, seksualiteit, psychopathologie, grenzen, narratieven, wederkerigheid en de balansen van geven en nemen. Hoe kan ik dit in de relatie met mijn cliënten taal geven en inzetten op beweging in de relaties?


Vaardigheden

Vaardigheden worden verder getraind en geïntegreerd:


Persoonlijk Proces

De verdere integratie van het eigen legaat in mijn professioneel handelen.


Supervisie

Vertrekkend vanuit concrete praktijksituaties komt de spot op jouw handelen in jouw beroepsrol. Waar mogelijk werken we met een video-opname. We werken in een kleine groep, zodat er ruimte genoeg is voor elke deelnemer.

 

Instapvoorwaarden

Je hebt een 2-jarige opleiding systemisch of contextuele counseling bij een BVRGS-erkend opleidingsinstituut met vrucht afgerond.

Je hebt een mandaat als counselor in een vrijgevestigde (groeps-)praktijk of in dienstverband (jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, loopbaanbegeleiding, zorg, enz.)

De opleiding Systemisch & Contextueel Counselor Plus © is een mix van ervaringsgericht werken, theoretische duiding en training van vaardigheden.

Minimum aantal deelnemers: 8 

Maximum aantal deelnemers: 14

Wanneer het minimum aantal van 8 inschrijvingen gehaald is, komt de eerstvolgende aanmelding op de wachtlijst tot er genoeg aanmeldingen zijn om een volgende supervisiegroepje te vormen. Snel inschrijven is de boodschap.


Dit programma wordt voorlopig niet georganiseerd


Meer informatie?  mail@paulheyndrickx.be