Over mijzelf

Ik studeerde in 1979 af als licentiaat in de godsdienstwetenschappen (KU Leuven) maar ik begon me echt voor de familietherapie en de contextuele therapie te interesseren toen ik in 1991 aan de slag ging in De Brug, een opvangcentrum voor thuisloze jongvolwassenen te Sint-Niklaas. Ik werkte er met jongeren die te kampen hadden met problematische relaties met hun gezin van herkomst. Dit was voor mij de aanleiding om mij te gaan bijscholen:

- Gezinsbegeleiding (Balans)

- Contextuele hulpverlening en therapie. (Balans)

- Masterclass Contextuele Therapie bij Ivan Boszormenyi-Nagy, Else-Marie van den Eerenbeemt, Roefke Carmiggelt-Polak en Nelly Bakhuizen. (Hogeschool van Amsterdam,1997 -1998)

- Psychopathologie en DSM IV (Multi-di-Mens, 2001)

- Vergelijkende neuroseleer (Multi-di-Mens, 2002)

- Voortgezette opleiding gezinstherapie onder leiding van Peter Rober en Edith Tilmans-Ostyn. (Feelings & Context, 2003-2004)

en vele, vele, vele razend interessante modules, studiedagen, workshops, intervisiemomenten en inspirerende contacten met collega's.

Ik werk sinds 1998 als opleider, supervisor en leertherapeut in opleidingen voor psychotherapie en counseling. Ik combineer dit met het werk in mijn eigen praktijk. Mijn opleiding en werkwijze als opleider, therapeut en counselor is vooral gebaseerd op de systemisch-contextuele benadering. De wederkerigheid tussen mensen is een bron van groei en heling. Mijn filosofische en godsdienstwetenschappelijke basisopleiding helpt me ook de ethische en levensbeschouwelijke invalshoeken in het oog te houden. Maar elke goede therapeut en counselor staat open voor wat andere benaderingen te bieden hebben.


Als therapeut en counselor ben je nooit volleerd. Ik blijf lezen en deelnemen aan studiedagen en werkgroepen. En af en toe schrijf ik een artikel of boek. In 2016 ontving ik voor mijn werk de VCW-prijs van de Nederlandse Vereniging van Contextueel Werkers.