Literatuur

Op deze pagina krijg je een overzicht van wat ik beschouw als belangrijke literatuur in contextuele therapie en counseling. Dit overzicht bevat ook lijstjes van niet contextuele boeken, romans en films die mij erg hebben aangesproken. Ik werk deze pagina geregeld bij, maar ik durf niet beweren dat de lijst volledig is.

Een zeer uitgebreide bibliografie van en over de contextuele benadering vind je op de site van het Instituut Contextuele Benadering van de Hogeschool te Ede (NL)

 

Overzicht Systeembenadering en Gezinstherapie

Hendrickx, J ., Boeckhorst, F., Compernolle, T., van der Pas, A. (red .) (1991) Handboek Gezinstherapie, Houten/Diegem,: Bohn Stafleu Van Loghum

Savenije, A. , M.J. van Lawick, E.T.M. Reijmers (red) (2008) Handboek Systeemtherapie, Utrecht: De Tijdstroom

Savenije, A. , van Lawick, J, Reijmers, E, (2018) Systemisch werken. Een relationeel kompas voor hulpverleners. Utrecht: De Tijdstroom

Colijn, S. , Snijders, S. Thunissen, M., Bögels, S., Trijsburg, W. (red) (2009) Leerboek Psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom

 

Contextuele therapie en hulpverlening

- Boszormenyi-Nagy, I. en Krasner B., (1994) Tussen geven en nemen. Over contextuele therapie. Haarlem: De Toorts.

- Boszormenyi-Nagy, I. en Krasner B., (1986) Between Give and Take: A clinical guide tot Contextual Therapy New York: Bruner Routeledge

- Boszormenyi-Nagy, I, (2000) Grondbeginselen van de contextuele benadering, Haarlem: De Toorts

- Boszormenyi-Nagy, I en Spark G.M. (1973/1987), Invisible loyalties. Brunner/Mazel

-  Buber, M. Ik en Jij  Bijleveld Press

- Ducommun-Nagy, C., (2006) Ces loyautés qui nous libérent; Paris

-  Ducommun-Nagy, C, (2008) Van onzichtbare naar bevrijdende loyaliteit. Leuven: Acco

- De Tunnel. (1994) Van vrouwenhulpverlening naar hulpverlening aan vrouwen en kinderen: een hulpverleningsmethodiek gebaseerd op de contextuele benadering.         Uitgave in eigen beheer. ’s Hertoghenbosch, .

- Dillen, A. (2004) Ongehoord vertrouwen. Ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Ivan Boszormenyi-Nagy. Antwerpen: Garant

- Hargrave T D en Anderson, W.T.(1992) Finishing well: aging and reparation in the intergenerational family. Brunner/Mazel .

- Hargrave T.D.(1994), Families and forgiveness: healing wounds in the intergenerational familie. Brunner/Mazel, .

- Hargrave T.D. en Pfitzer, F. (2005), Ontwikkelingen in de contextuele therapie. De kracht van geven en nemen in relaties. Leuven / Amersfoort: Acco

- Heireman, M.(1989) Du Côté de chez soi: la thérapie contextuelle d’ Ivan Boszormenyi-Nagy. E.S.F. éditeur .

- Hermans, W. en van Loon, J. (2014) Op zoek naar de sleutel. Een zoektocht naar de toepassing van sleutelconcepten in de contextuele therapie van Y.Boszormenyi-Nagy. Hermans en van Loon

- Heylen M, en Janssens, K, (2001) Het contextuele denken. Een methodiekontwikkeling voor het welzijnswerk. Leuven, Amersfoort, Acco, .

- Hendriks, B., van Klaveren, W., Knip, R. (2015) Het contextuele gedachtegoed. Verleden, heden en toekomst verbonden. Utrecht: Vereniging van Contextueel Werkers.

 - Heyndrickx, P. De Loof, L. , Knip, R., Van Herck, A. van Klaveren, W. (2022) Handboek Contextuele Hulpverlening. Op verhaal komen in de dialoog. Pelckmans

- Heyndrickx, P., Barbier, I., Driesen, H., Van Ongevalle, M. en Vansevenant, K., (2005), Meervoudig Gekwetsten, Contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen. Leuven, LannooCampus

- Heyndrickx, P., Barbier, I., Van Ongevalle, M., Vansevenant, K. m.m.v. Driesen, H. (2011) De meervoudig gekwetste mens. Gedeelde en verdeelde zorg. Leuven: LannooCampus

- Heyndrickx, P. (2016) Contextuele counseling in de praktijk. Het risico nemen opnieuw te geven. Antwerpen: Garant

- Karpel, M.A. (ed) (1986) Family resources : the hidden partner in family-therapy. The Guilford press, .

- Kempe, A. (1995)Ontkenning uit loyaliteit. Een contextuele visie op sexueel misbruik. Epictetus/Phaedon. Culemborg .

- Kümmeling e.a. (1987) Loyauteit en het begeleiden van leerlingen. Swetz en Zeitlinger .

- Kümmeling, j.(1995) Afstandelijke betrokkenheid. Contextuele hulpverlening aan affectief verwaarloosde jongeren. Uitgeverij  Nelissen : Baarn .

- Krasner, B.R. en Austin J.J.,(1995) Truth, trust and relationships: healing interventions in contextual therapy. Brunner/Mazel, .

- Levinas, E. (2003) Het menselijk gelaat. Amsterdam, Ambo, .

- Melles, R. Bakhuizen, N; en Van Montfoort, A.,(1995) Contextuele hulpverlening bij sexueel misbruik: ontwikkeling en werkwijze van het clas-project. VU Uitgeverij Amsterdam, .

- Meulink-Korf, H. (2013) Opnieuw aangesproken. Doordenken op contextueel pastoraat. Gorinchem: Narratio

- Michielsen, M., Van Mulligen, W. en Hermkens, L. (Red.) (1998) Leren over leven in loyaliteit. Over contextuele hulpverlening. Leuven / Amersfoort, Acco,

- Nuyts, A. en Sels, L. (2017) Tussen mensen. Contextueel denken over relaties, familie en samenleving. Leuven: LannooCampus

- Nyenhuis (red). (1997) De lerende professie. Hoofdlijnen van het maatschappelijk werk. SWP, Utrecht, .

- Onderwaater, A. (1995) De onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen. Over de denkbeelden van Ivan Boszormenyi-Nagy en Helm Stierlin . Lisse, Zwets en Zeitlinger ,

- Onderwaater, A. (2013) De onverbrekelijke band. Inleiding & ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy.  Achtste, licht gewijzigde druk. Amsterdam: Pearson

- Schlüter, D. (red), (1990) In het voetspoor van Ivan Nagy, VO Cahier 6, Voortgezette Opleidingen Hogeschool van Amsterdam .

- van der Meiden, J (2019) Where hope resides. A qualitative study of the contextual theory and therapy of Ivan Boszormenyi-Nagy and its applicability for therapy and social work

- van der Meiden, J. (2020) Van contextuele theorie naar praktijk.  Bussum: Uitgeverij Coutinho

- van den Eerenbeemt, E. (1997), Alle dochters! Drie generaties vrouwen en hun familiekwesties. Haarlem. De Toorts

- van den Eerenbeemt, E. (2003)  De Liefdesladder. Over familie en nieuwe liefdes. Amsterdam - Antwerpen.: Archipel, .

- van den Eerenbeemt, E en Oele, B. (1987) De contextuele therapie: verdiende vrijheid. In Handboek Gezinstherapie. Afl. 7; ; B.1.2. Deventer: Van Loghum-Slaterus

- Van Dorp, M en Venema, A. (1995) Nederlandse pleeg- en adoptiekinderen.  Den Haag:SDU Uitgeverij,

- van Hekken S.M.J., Melse J. e.a. (1988)  Ernstig verwaarloosd. Hulpverlening aan kinderen en hun ouders naar de ideeën van Ivan Boszormenyi-Nagy. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger, .

- Van Heusden, A. en van den Eerenbeemt, E.,(1983). Balans in beweging: I. Boszormenyi-Nagy en zijn visie op individuele en gezinsthe­rapie. Haarlem, De Toorts,

- Van Mulligen, W., Gieles, P en Nieuwenbroek, A.(2001) Tussen thuis en school. Over contextuele leerlingenbegeleiding.. Leuven, Amersfoort: Acco .

- Van Mulligen, W., Gieles, P en Nieuwenbroek, A, (2003) Contextueel leidingeven in het onderwijs, Leuven/Amersfoort: Acco

- Van Mulligen, W., Mijland, I., Nieuwenbroek, A. (2009) Handboek kleine psychopathologie in school. Esch:Quirijn

- van Rhijn, A. En  Meulink-Korf, (1998) De Context en de Ander. Nagy herlezen in het spoor van Levinas met het oog op pastoraat.. Zoetermeer, Boekencentrum.

- van Rhijn A. & Meulink-Korf H.,(2002) De onvermoede derde: Inleiding in het contextueel pastoraat, Uitg Meinema, Zoetermeer, .

- Weterings A.M. en Bakhuizen N. e.a.. (1996). Pleegkind in balans. Pedagogische visie pleegzorg. Een aanzet tot een theoretische basis voor opleiding. Druk: Provincie Zuid-Holland,

 

 

 

Meervoudig Gekwetst

    - Demuysere, A. , Heyndrickx, P., Van de Voorde, A., Van Ongevalle, M..(1995-1996) in Alert 33, 34, 36 , POW, Berchem   :

o        Hulpverlenen in de thuislozenzorg: met vallen en opstaan

o        Als ik wat gespaard heb ga ik met Kasper naar zee

o        De basisbegrippen van Ivan Boszormenyi-Nagy en een toepassing in de thuislozenzorg

o        Meerzijdige partijdigheid in een opvangcentrum voor vrouwen

-   Desmet, Y. (2010) Het kind van de rekening. Brussel: Politeia

- Rapport Werkgroep Thuislozenzorg ,Thuislozenzorg Vlaanderen (Steunpunt)           

- Kansarmen en Geestelijke Gezondheidszorg, 2 werelden. Brochure Mensana

- Uit het huis, uit het hart. De Cirkel.

- Driessens, K. en Van Regenmortel, T.(2006)  Bind-Kracht in armoede. Leefwereld en hulpverlening  Leuven : LannooCampus

- Driessens, K., Van Regenmortel, T. en Vansevenant, K.(2008) Bind-Kracht in armoede. Krachtgerichte hulpverlening in dialoog  Leuven : LannooCampus

- Spiesschaert, F. (2005) Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Een inleiding tot de methodiek. Leuven: Acco

- Van Regenmortel, T. e.a (1996) .Maatzorg: een methodiek voor het begeleiden van kansarmen: theorie en praktijk in het OCMW van Genk HIVA-reeks 16. Leuven: Acco

- Recht-Op (2005) Ik ben die oorbel van 2 euro. Verhalen over en door mensen in armoede. Antwerpen: Recht Op

- Van Regenmortel, T. e.a .Maatzorg in de thuislozenzorg: een proces van herankeren.

           - Van Regenmortel, T., (2002) Empowerment en maatzorg. Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede. Leuven:Acco

- Van Regenmortel, T. e.a.  (2006) Zonder (t)huis Sociale biografieën van thuislozen getoetst aan de institutionele en maatschappelijke realiteit.  Leuven: LannooCampus 

- Vranken, J. en Steenssens, K. (1996) Naar het middelpunt der armoede, Leuven/Amersfoort: Acco

- Vranken, J. i.s.m. De Cirkel (1989) Hulpverlening en de structuren van het dagelijks leven van de armen, UFSIA, Antwerpen

- Vranken, J. e.a. Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek., Acco Leuven/Amersfoort.

- Vermaerke,  M, e.a. (1994)  Het Methoka-werkboek, methodisch werken met kansarmen in het O.C.M.W.  VVSG

 

 

 

Verhalen uit de therapiekamer

- Rober, P., (2003) De Naakte Therapeut,  Leuven: Acco

- Yalom, I.D (1999)  De therapeut. Amsterdam: Uitgeverij Balans,  

- Yalom, I.D, (2000)  Mama en de lessen van de ziel. Amsterdam: Uitgeverij Balans, 

- Yalom, I.D, en Elkin, G. (2014)  In therapie. Beschouwingen van psychiater en patiënt Amsterdam: Uitgeverij Balans, (origineel: Every Day Gets A Little Closer, 1974 / Lying On The Couch, 1996)

 

Diverse

    - Ausloos, G. (1999) De competentie van families. Tijd, chaos, proces. Leuven, Apeldoorn: Garant.

    - Boeckhorst, F. (2003) Duivelse spiralen. Werkboek voor meervoudig-systemisch denken in de sociale psychiatrie.

            Warnsveld:GGNet Warnsveld.

Bregman, R. (2019) De meeste mensen deugen, een nieuwe geschiedenis van de mens, uitg. de Correspondent, 2019

     - Brown, B. (2013) De Kracht van kwetsbaarheid. Heb de moed niet perfect te willen zijn. Utrecht: Bruna

    - Colijn, S., Snijders, H., Thunnissen, M., Bögels, S., Trijsburg, W. (red.) (2009) Leerboek Psychotherapie Utrecht: De Tijdstroom

    - Colpaert, M. (2007) Tot waar de beide zeeën samenkomen. Verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden.

            Leuven:LannooCampus

    - Cuypers, M. (2007) Zorgen als beroep. Over macht en onmacht van verpleegkundigen en andere zorgdragers.

        Leuven:LannoCampus

    - de Aguirre P. & Mensels K (2008) Mijn moeder  Tielt: Lannoo

    - de Aguirre P. & Mensels K (2009) Mijn vader  Tielt: Lannoo

    - De Groof, K. en De Gendt, T. (Red.) (2007) Kans op slagen. Een integrale kijk op geweld in gezinnen. Leuven: LannooCampus

    - De Vos, J. (2012) Psychologisering in tijden van globalisering. Een kritische analyse van psychologie en psychologisering. Leuven: ACCO

    - De Vries, S. (2007, 2014) Wat werkt? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk.  Amsterdam: Uitgeverij SWP

     – De Wachter, D., (2012) Borderline Times. Het einde van de normaliteit. Leuven: LannooCampus

    - Govaerts, J-M.(2007) Hechtingsproblemen in gezinnen. Integratie van de hechtingstheorie in het systeemtherapeutisch model.

            Leuven:  LannooCampus, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

    - Johnson, S. (2009) Houd me vast. Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie. Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers

    - Keirse, M. (2003) Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Tielt: Lannoo

    - Krikilion, W. (red.) (2006) De therapeutische relatie. Antwerpen: Garant

    - Lambrechts, G. (2003) De gestalttherapie tussen toen en straks.  Antwerpen: Epo

   - Leijssen, M (1995) Gids voor gesprekstherapie. Utrecht: De Tijdstroom

    - Leijssen, M. (2005) Gids beroepsethiek. Waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening. Leuven, Voorburg: Acco.

    - Maes, J. & Modderman, H. (Red.) (2010) Handboek rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie. Tussen presentie en interventie. Witsand Uitgevers

    - Miller, A (1993) Het drama van het begaafde kind, Houten, Het wereldvenster

    - Migerode L. & Van Bussel, J. (red) (2006) Als liefde alleen niet volstaat. Over hulp aan koppels.  Leuven: LannooCampus

    - Migerode, L. (2015) Ik zie u graag. Hoe blijf je gelukkig in je relatie. Tielt: Lannoo

     - Olthof, J. (2012) Handboek narratieve psychotherapie voor kinderen, volwassenen en families: theorie en praktijk. Utrecht: De Tijdstroom

    - Olthof, J. en Vermetten, E. (1994) De mens als verhaal. Utrecht: De Tijdstroom

    - Ramose, M.  (2017)  Ubuntu. Stroom van het bestaan als levensfilosofie. Ten Have

    - Rober, P.,(2002) Samen in therapie, Gezinstherapie als dialoog. Leuven: Acco

    - Rober, P. (2012) Gezinstherapie in praktijk. Over ontmoeting, proces en context. Leuven/Den Haag: Acco

    - Rober, P.,(2017) Samen in gezinstherapie. Over afstemming en dialoog in de gezinstherapeutische praktijk.  Kalmthout: PelckmansPro

    - Rober, P. (2023). Gezinstherapeut zijn. Pelckmans

    - Sermijn, J. (2008) Ik in veelvoud. Een zoektocht  naar de relatie tussen mens en psychiatrische diagnose. Leuven: Acco

    - Slootmaeckers, J. en Migerode, L. (2020) Partnergeweld en emotionally focused therapy. Vechten voor de liefde. Leuven: LannooCampus

     - Schnarch, D. (2004) Seks Drive. Zo houd je je seksuele relatie boeiend  Telt: Lannoo

    - Swaab, D. (2015) Wij zijn ons brein, Amsterdam/Antwerpen : Uitgeverij Atlas Contact

    - Swaab, D. (2016) Ons creatieve brein. Hoe mens en wereld elkaar maken Amsterdam/Antwerpen : Uitgeverij Atlas Contact

   -  Stinckens, N., Smits, D. , Rober, P. , Claes, L. (red.) (2012) Vinger aan de pols in psychotherapie. Den Haag: Acco

    - ter Horst, W. (1997) Over troosten en verdriet. Troost zoeken en bieden. Kampen: Kok

    - Tilmans-Ostyn, E. & Meynckens-Fourez, M.(2008) De potentiële kracht van broer-zusrelaties.  Een blinde vlek in de hulpverlening.

             Leuven : LannooCampus

   - Van Alphen, M. 2016 Inleiding in de counselling. Hulpverlening bij functioneringsproblemen . Amsterdam: Boom Lemma

    - van der Kolk, B. (2016) Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen. Eeserveen:Uitgeverij Mens!

    - Van Der Pas, A. (1996): Handboek methodische ouderbegeleiding. Naar een psychologie  van ouderschap. Rotterdam: Ad. Donker

      - Van Haver, W. En Pesso, A. (1990) Het gekwetste zelf. Pesso psychotherapie als terugweg naar zichzelf, Leuven/Amersfoort: ACCO

      - Van Oenen, F.J. (2019) Het misverstand psychotherapie. Amsterdam: Boom/ De Tijdstroom

    - Verhaeghe, P. (1998) Liefde in tijden van eenzaamheid. Drie verhandelingen over drift en verlangen. Leuven/Amersfoort : Acco

    - Verhaeghe, P. (2009)  Het einde van de psychotherapie. Amsterdam: De Bezige Bij

    - Verhaeghe, P. (2012)  Identiteit. Amsterdam: De Bezige Bij

    - Vermeire s. & Sermijn, J.(Red.) (2017) Wegen naar her-verbinding. Narratieve, collaboratieve en dialogische praktijken. Antwerpen: Interactie-Academie vzw

    - Viorst, J. (1987) Noodzakelijk verlies. Amsterdam: Ambo

    - White, M.  (2008) Narratieve therapie in de praktijk. Verhalen die werken. Hogrefe

    - Willi, J., (2003) Psychologie van de liefde, Jezelf ontwikkelen door partnerrelaties.  Lannoo, Tielt.

    - Yalom, I.D. (2001 - 2010) Therapie als geschenk. Amsterdam: Uitgeverij Balans

 

 

Ook in niet-wetenschappelijke werken vind je vaak treffende inzichten omtrent de verbondenheid in familie:

 

Literair werk

- Abdollah, K. (2000) Spijkerschrift. Breda: De Geus 

- Allende, I.(1985). Het huis met de geesten. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

- Baete, M. (1993). Jaren van Leem. Amsterdam: Prometheus

- de Sterck, M. (2000) Wild vlees.  Amsterdam/Antwerpen: Querido

- de Sterck, M. (2004) Met huid en haar.  Amsterdam/Antwerpen: Querido

- de Sterck, M. (2010) Bloei. Antwerpen: Meulenhof/Manteau

- de Sterck, M. (2012) Niet zonder liefde. Amsterdam/Antwerpen: Querido

- Deprez, W, Waarom je moeder en ik bijna altijd een kamerjas dragen. Brieven aan mijn zoon. De eenhoorn.

- Dewulf, B, (2009) Kleine dagen, Amsterdam/ Antwerpen: Atlas

- Enquist, A. (1994) Het meesterstuk. Amsterdam: De Arbeiderspers

- Enquist, A. (2008) Contrapunt. Amsterdam: De Arbeiderspers

- Frederikson, M.(1997) Anna, Hanna en Johanna. Over drie generaties vrouwen. Breda: De Geus

- Haasse, H.S. (1948, 2006, 2011) Oeroeg . Amsterdam: Querido

- Haasse, H.S. (1992) Heren van de thee . Amsterdam: Querido

- Haasse, H.S. (2002) Sleuteloog . Amsterdam: Querido

- Hertmans, S. (2013) Oorlog en terpentijn Amsterdam: De Bezige Bij

- Hosseini, K. (2003) De Vliegeraar De Bezige Bij

- Hosseini, K. (2007) Duizend schitterende zonnen.  De Bezige Bij

- Hosseini, K. (2013) En uit de bergen kwam de echo.  De Bezige Bij

- Kennedy, W. (1988) IJzerkruid  Amsterdam: Bert Bakker

- Knausgard, K.O. (2009) Vader. Breda: De Geus

- Knausgard, K.O. (2013) Liefde. Breda: De Geus

- Knausgard, K.O. (2013) Zoon. Breda: De Geus

- Knausgard, K.O. (2014) Nacht. Breda: De Geus

- Knausgard, K.O. (2014) Schrijver. Breda: De Geus

- Knausgard, K.O. (2015) Vrouw. Breda: De Geus

- Kör, M. (2007) De Lammeren Amsterdam: Van Gennep

- Lanoye, T.  (2010) Sprakeloos. Amsterdam: Prometheus

- Mc Court F. (1997) De as van mijn moeder. Een Ierse herinnering. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.

- Op De Beeck, G. (2013) Vele hemels boven de zevende. Soest : Prometheus

- Op De Beeck, G. (2014) Kom hier dat ik u kus. Soest : Prometheus

- Palmen, C. (1995) De vriendschap. Amsterdam: Prometheus,

- van Dis, A.(1994) Indische duinen. Amsterdam: Meulenhoff .

- Verhulst, D.(2006) De helaasheid der dingen  Antwerpen/Amsterdam : Contact

- Vlaminck, E. (1992) Quatertemperdagen  Amsterdam: Wereldbibliotheek

- Vlaminck, E. (1994) Als wolven huilen. Amsterdam: Wereldbibliotheek

- Vlaminck, E. (1996) Stanny - een stil leven. Amsterdam: Wereldbibliotheek

- Vlaminck, E  (1998) De portrettentrekker  Amsterdam: Wereldbibliotheek

- Vlaminck, E  (2000) Houten schoenen  Amsterdam: Wereldbibliotheek

- Vlaminck, E. (2003) Angélique. , Amsterdam: Wereldbibliotheek

- Vlaminck, E (2005) Het schismatieke schrijven  Amsterdam: Wereldbibliotheek

- Voskuil, J.J. (1999, 2008) De moeder van Nicolien  Amsterdam: Uitgeverij G.A. Van Oorschot

- Williams, J. (1965, 2013) Stoner Amsterdam: Lebowski Publishers

- Yalom, I.D (1999)  De therapeut. Amsterdam: Uitgeverij Balans,  

- Yalom, I.D, (2002) Nietzsches tranen. Amsterdam:Uitgeverij Balans

- Yalom, I.D. (2012) Het raadsel Spinoza. Amsterdam: Uitgeverij Balans

- Yalom, I.D. en Elkin, G. (2014) In therapie. Beschouwingen van psychiater en patiënt . Amsterdam: Uitgeverij Balans (origineel: Every Day Gets A Little Closer, 1974)

 

 

Getuigenis

- Nuyts, D Nog enkele weken of maanden. Roeselare, Globe, 2000.

 

 

Film                                                         

- Secrets and Lies. Mike Leigh. (UK-1996)

- Ae Fond Kiss. Ken Loach (UK-2004)                  

- Ladybird, Ladybird. Ken Loach (UK)

- Sweet Sixteen. Ken Loach (UK-2002)

- Raining Stones, Ken Loach (UK)

- Angela's Ashes, Alan Parker (UK)

- Karakter, Mike Van Diem (NL/B)

- Festen, T. Vinterberg (DK-1998)

- Submarino, Thomas Vinterberg (DK-2010)

- Shine, Scott Hicks (Aus/UK)

- La Meglio Gioventù  Marco Tullio Giordana (It-2003)

- De Suikerpot (kortfilm) Hilde Van Mieghem (B-1997)

- Te doy mis ojos, Iciar Bolain (E-2004)

- The Straight Story, David Lynch (USA-1999)

- Terre et cendres, Attiq Rahimi (Fr/ Afghanistan)

- Nobody Knows  Kore-Eda Hirokazu (JP -2004)

- Machuca  Andres Wood (Chili, Spanje - 2005)

- Anche Libero Va Bene  Kim Rossi Stuart (It - 2005)

- Good bye Lenin!  Wolfgang Becker (D-2003)

- Sunshine. Istvàn Szabo (Hongarije-1999)

- W. Oliver Stone (USA-2008)

- De Smaak van de Keyser. Frank Van Passel en Jan Matthys (B-2008) (TV serie)    

- De helaasheid der dingen.  Felix Van Groeningen   (B-2009)         

- East of Eden. Elia Kazan  (USA-1955)     

- The Shipping News, Lasse Halmström (USA-2001)    

- Le Gamin au vélo, Jean-Pierre & Luc Dardenne (B-2010)   

- Bend It Like Beckham, Gurinder Chada (UK-2002)

- Kazungu, de metis, Georges Kamanayo-Gengoux (B-2000) (Documentaire)

- Jodaeiye Nader az Simin (A Separation) , Asghar Farhadi (Iran, 2011) 

- Who's Afraid of Virginia Woolf, Mike Nichols (USA 1966)

- The Kids Are Allright, Lisa Cholodenko (USA 2010)

- Boyhood, Richard Linklater (USA 2014)

- Marsman  Mathias Sercu (B-2014)(tv reeks)

- Locke, Steve Knight (USA-UK, 2013)

-Fences, Denzel Washington (USA-2017)

- L' économie du couple, Joachim Lafosse (B-2016)

-Continuer, Joachim Lafosse (B-2019)