Supervisie  - Coaching  - Leertherapie Workshops

Ik ben beschikbaar als opleider voor jouw organisatie. Ik werk daarvoor samen met de Academie Contextueel Werk 
 

Dit zijn mogelijke programma's:

Contextuele Inspiratiedagen. Scherp jouw hulpverleningsvaardigheden aan.
 

We weten dat het vermogen een warme accepterende relatie aan te gaan het belangrijkste instrument is van de psychotherapeut en psychosociaal werker. Veel vloeit voort uit de persoon van de hulpverlener. Maar wist je dat je ook kunt werken aan jouw techniek? De wijze van aanspreken, de juiste timing en een erkennende formulering hebben invloed op hoe jouw cliënt de relatie ervaart.

De contextuele benadering van Ivan Boszormenyi-Nagy heeft een aantal specifieke inzichten en vaardigheden die ook hun weg gevonden hebben naar andere benaderingen. In deze drie inspiratiedagen gaan we deze inoefenen en aanscherpen. Contextuele basiskennis is niet nodig. Wel goesting om te experimenteren met attitude en taal.


Meerzijdige Partijdigheid. 

De attitude en de techniek van ‘meerzijdige partijdigheid’ vormen het fundament van het werken met de relationele context van onze cliënten in psychotherapie en psychosociale hulpverlening. Elke hulpverlener neemt zich voor meerzijdig partijdig te werken. Daarbij botsen we soms op grenzen. Kan ik echt partijdig zijn met een mishandelende partner? Moet ik van een verwaarlozende ouder zeggen dat hij goed bezig is? En wat met de jongere die al zoveel kansen heeft vergooid? De praktijk blijkt moeilijker dan het principe. Op deze inspiratiedag verkennen we het begrip in zijn verschillende dimensies. We bekijken de mogelijke dilemma’s. We leren hoe empathie verschilt van perspectief en van partijdigheid. We oefenen met interventies in partijdigheid waarbij we trouw blijven aan ons eigen intuïtie.

Relationele hulpbronnen.

‘Om te bestaan hebben mensen relaties nodig’ We weten dat een stevig en ondersteunend relationeel netwerk van groot belang is in een proces van herstel. Nochtans bestaat er bij hulpverleners soms wat schroom om daarmee te werken. Soms is die relationele context moeilijk te benaderen of aan te spreken. Soms hebben we al verhalen gehoord over hoe lastig die relationele context wel is.

Op deze dag focussen we op volgende vaardigheden:

- Verkennen en herkennen van hulpbronnen. Er zijn er meer dan je denkt.

- Aanspreken van relationele hulpbronnen. Al bij al niet zo moeilijk.

- Aanboren van hulpbronnen. De meeste mensen deugen.

Exoneratie  (ook wel ‘ontschuldiging’ genoemd) 

Soms blijven onze cliënten vast hangen aan wat hen is aangedaan. Terecht, want onrecht kan diepe sporen achter laten, zowel psychisch (trauma), lichamelijk (traumasporen) als relationeel (destructief gerechtigde aanspraak). Maar het verlamt mensen om vrije keuzes te maken in hun leven. Er zijn meerdere wegen om met trauma om te gaan, maar hoe ga je om met de geliefde ouder die je dat heeft aangedaan? En wat als die er helemaal niet meer is? Het proces van exoneratie is een relationele beweging om verlammend onrecht achter zich te laten. Het vraagt inzicht en moed van de therapeut of psychosociaal werker om dit proces te begeleiden. Op deze dag krijgen we inzicht in dit proces en oefenen we met concrete interventies en situaties. Wij kiezen voor de term ‘exoneratie’ en niet voor ‘ontschuldiging’. Dit wordt duidelijk op deze inspiratiedag.

Deze inspiratiedagen sluiten nauw aan bij het Handboek Contextuele Hulpverlening dat verscheen in juni 2022.


Informatie: www.academiecontextueelwerk.be of mail@paulheyndrickx.be


Vervolgsupervisie in groep.

Counselors in opleiding dienen na hun tweejarig traject nog 25 uur vervolgsupervisie te volgen, willen zij BVRGS-erkend worden.  Als erkend opleider, verbonden aan een erkend opleidingsinstituut kan ik deze aanbieden. Deze vervolgsupervisie wordt georganiseerd i.s.m.de Academie Contextueel Werk

Informatie: www.academiecontextueelwerk.be of mail@paulheyndrickx.be


Introductie Contextuele Hulpverlening

Voor therapeuten, counselors, opvoeders, leerlingenbegeleiders, maatschappelijk werkers en al wie in zijn werk te maken heeft met de begeleiding of hulpverlening aan mensen in hun relationele context.

In deze driedaagse introductie maak je kennis met het model van de contextuele therapie zoals dit werd ontwikkeld door Ivan Boszormenyi-Nagy

We werken met voorbeelden uit de hulpverleningspraktijk, met eigen ervaringen, film en literatuur. Deze introductie beoogt een evenwicht tussen de basisbegrippen van het contextuele model en de dagelijkse praktijk.


Informatie: www.academiecontextueelwerk.be of mail@paulheyndrickx.be


Individuele supervisie en leertherapie

Ik ben erkend als supervisor en leertherapeut door de Belgische Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en Systeeminterventie (BVRGS).

Je kan beroep doen op mij voor individuele supervisie, coaching en leertherapie.

Tarieven:  Supervisie: € 90  (60 minuten) of € 120,00 (90 minuten) ; inclusief BTW.