Studiedag : Contextuele counseling in de praktijk

Post date: Jun 24, 2016 6:07:34 AM

dinsdag 25 oktober 2016

In maart 2016 verscheen het nieuwe boek van

Paul Heyndrickx,

Contextuele counseling in de praktijk. Het risico nemen opnieuw te geven

bij uitgeverij Garant.

“Een counselor is een professioneel psychosociaal hulpverlener met een hulpverlenende, begeleidende of opvoedende opdracht. De counselor heeft binnen zijn mandaat bijzondere aandacht voor het psychische en relationele welzijn van zijn cliënten. De counselor zal daartoe binnen zijn opdracht therapeutische inzichten, vaardigheden en attitudes passend aanwenden. Hij is daartoe opgeleid.”

De contextuele counselor is opgeleid in de contextuele benadering, zoals die werd ontwikkeld door Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007) en de mensen met wie hij samen werkte. Deze benadering heeft bijzondere aandacht voor familie- en andere belangrijke relaties als mogelijke hulpbronnen in het begeleidingswerk, ook wanneer deze relaties beschadigd zijn.

In Vlaanderen en Nederland heeft deze benadering haar weg gevonden in de bijzondere jeugdzorg, het welzijnswerk, de zorg voor mensen met een beperking en de psychotherapie. Er is ook toenemende aandacht vanuit het onderwijs. Jaarlijks starten vele hulpverleners, opvoeders en begeleiders een opleiding.

De contextuele benadering heeft een theoretisch kader en een aantal methodische vuistregels. Het boek gaat in op de vertaling ervan naar de concrete praktijk op de werkvloer. Waarom werken we met familierelaties? Hoe begin je daar aan? Hoe werk ik meerzijdig partijdig? Wat doe ik met conflicten?

Het boek gaat in het bijzonder ook in op de persoon van de counselor. Wie hij of zij is als persoon is zijn voornaamste werkinstrument.

Programma

Op het programma van de studiedag staan zeker al volgende onderwerpen:

 • Wat is contextuele counseling? - Paul Heyndrickx
 • Counselors aan het woord
 • Diverse workshops
  • Hoe ziet contextueel werken er concreet uit in verschillende vormen van hulpverlening, begeleiding en counseling?
  • – bijzondere jeugdzorg
  • – hulpverlening aan mensen met een beperking
  • – ocmw
  • – begeleiding bij partnergeweld
  • – contextueel werken met families met migratiegeschiedenis
  • – centrum voor leerlingenbegeleiding
  • – onderwijs

Niet te missen als je wil leren hoe veelzijdig en veelkleurig contextuele counseling er uit kan zien.

Praktisch

Deze studiedag gaat door in CVO VSPW Gent.

Meer details over het programma, de kostprijs, dagindeling, inschrijven .. volgen hier van zodra bekend.