Opleiding en training

Ik studeerde in 1979 af als licentiaat in de godsdienstwetenschappen (KU Leuven) maar ik begon me echt voor de familietherapie en de contextuele therapie te interesseren toen ik in 1991 aan de slag ging in De Brug, een opvangcentrum voor thuisloze jongvolwassenen te Sint-Niklaas. Ik werkte er met jongeren die te kampen hadden met problematische relaties met hun gezin van herkomst. Dit was voor mij de aanleiding om mij te gaan bijscholen:

- Gezinsbegeleiding (Balans)

- Contextuele hulpverlening en therapie. (Balans)

- Masterclass Contextuele Therapie bij Ivan Boszormenyi-Nagy, Else-Marie van den Eerenbeemt, Roefke Carmiggelt-Polak en Nelly Bakhuizen. (Hogeschool van Amsterdam,1997 -1998)

- Psychopathologie en DSM IV (Multi-di-Mens, 2001)

- Vergelijkende neuroseleer (Multi-di-Mens, 2002)

- Voortgezette opleiding gezinstherapie onder leiding van Peter Rober en Edith Tilmans-Ostyn. (Feelings & Context, 2003-2004)

en vele, vele, vele razend interessante modules, studiedagen, workshops, intervisiemomenten en inspirerende contacten met collega's.

Als therapeut en counselor ben je nooit volleerd. Ik blijf lezen en deelnemen aan studiedagen en werkgroepen.